Aanmelden Docenten

voor inschrijving in het CRKBO Register Docenten

LET OP: kies de juiste Aanmeldingsprocedure

Heeft u wel of geen audit nodig om te worden ingeschreven in het CRKBO Register Docenten? Lees verder of klik hier.

Aanmelden zonder audit

U heeft geen voorafgaande audit nodig als u beschikt over:

 • Een PO-onderwijsbevoegdheid, en/of een VO-, MBO-, HBO- of universitair diploma met expliciete vermelding van een 1e-, 2e- of 3e graads lesbevoegdheid
 • Een Getuigschrift Pedagogische Scholing WEB (PDG)

en/of:

 • Een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland (bijvoorbeeld voor een gevolgde train de trainer opleiding)

Klaar zetten om te uploaden bij uw aanmelding: een PDF van uw diploma of certificaat.

Binnen twee weken na het insturen van uw aanmelding en het uploaden van uw diploma ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving in het CRKBO Register Docenten. Komt u naar het oordeel van CPION toch niet zonder audit in aanmerking voor inschrijving in het CRKBO Register Docenten, dan krijgt u hierover bericht.

Nu aanmelden als docent zonder audit

Aanmelden met audit

U beschikt niet over een hierboven genoemd diploma of certificaat en moet eerst een audit afleggen. Dat kan in één gecombineerde aanmeldings- en auditprocedure. Als onderdeel van de audit zal u gevraagd worden diverse documenten als PDF te uploaden.

Klaar zetten om te uploaden bij uw aanmelding:

 1. Uw cv (curriculum vitae).
 2. Kopie van recente opdrachtbevestiging aan een opdrachtgever.
 3. Een bewijs dat u bekend bent met de werkmethodiek van uw opdrachtgever(s) OF:
  - een Verklaring, ondertekend door één van uw belangrijke opdrachtgevers, dat u dat bent. Deze Verklaring kunt u hier downloaden.
 4. Kopie van uw diploma of ander bewijs van vakinhoudelijke en didactische geschiktheid.
 5. Een bewijs (niet ouder dan 3 jaar) dat uw prestaties regelmatig worden geëvalueerd OF:
  - een Verklaring, ondertekend door één van uw belangrijke opdrachtgevers, dat dit nu het geval is. Deze Verklaring kunt u hier downloaden.
 6. Kopie van een recente factuur of voorbeeldfactuur aan een opdrachtgever.
 7. Een bewijs dat u WA-verzekerd bent voor uw beroepsactiviteiten (kopie polis).

Binnen twee weken na het inzenden van uw aanmelding/audit ontvangt u de uitslag. Ook krijgt u een factuur voor de kosten van aanmelding en de audit.

Nu aanmelden als docent met audit