De CRKBO-registratie in vogelvlucht

Vooraf: Als uw instelling, of als u als docent, algemeen vormend taalonderwijs aanbiedt bent u al wettelijk vrijgesteld van btw-heffing en heeft u geen CRKBO-registratie nodig.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) bestaat uit twee registers. Een register voor 'instellingen' en een register voor 'docenten'.
Bepaal eerst in welk register u opgenomen moet worden om voor btw-vrijstelling in aanmerking te komen:

U bent een instelling als

u trainingen of cursussen beroepsonderwijs aanbiedt. Het maakt niet uit welke rechtsvorm uw instelling heeft (eenmanszaak, V.o.F., BV, NV, stichting enzovoort) of hoeveel personeel u heeft.

U bent een docent als

u een natuurlijk persoon of een rechtspersoon bent die actief is als docent/trainer en onderwijsdiensten verricht in opdracht van onderwijs-instellingen.

Voor opname in een van de CRKBO-registers dienen instellingen en docenten zich aan te melden.
Afhankelijk van uw situatie kan een voorafgaande audit noodzakelijk zijn.

Een instelling aanmelden

zonder audit

U kunt uw instelling aanmelden voor het CRKBO-register Instellingen zonder audit als u

  • beschikt over het certificaat ISO 9001 verleend door een organisatie die onder toezicht staat van de Raad voor Accreditatie (RvA), of is geaccrediteerd door AACSB of EFMD/EQUIS
  • of beschikt over een met ISO-9000 vergelijkbare certificering, verleend door een organisatie die onder toezicht van de 'Raad voor Accreditatie' valt.
  • of minimaal vijf wettelijk erkende opleidingen aanbiedt (d.w.z. erkend in het kader van WEB of WHW)
  • of als het aantal in het kader van WEB of WHW wettelijk erkende opleidingen minimaal 50% uitmaakt van alle aangeboden opleidingen
  • of beschikt over het Keurmerk Blik op Werk/Inburgering
Ga naar aanmelden voor instellingen
Aanmelden docenten

zonder audit

U kunt zich aanmelden voor het CRKBO-register Docenten zonder audit als u beschikt over

  • een PO-onderwijsbevoegdheid
  • en/of een VO-, MBO-, HBO- of universitair diploma met expliciete vermelding van een 1e-, 2e- of 3e graads lesbevoegdheid
  • en/of een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland
Ga naar aanmelden voor docenten
Een instelling aanmelden

met audit

Voldoet u niet aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan is er een audit nodig

Ga naar aanmelden voor instellingen
Aanmelden docenten

met audit

Als u niet over een hierboven genoemd diploma of certificaat beschikt, moet u eerst een audit afleggen. Dat kan in één gecombineerde aanmeldings- en auditprocedure.

Ga naar aanmelden voor docenten