Kies de juiste Aanmeldingsprocedure!
Aanmelden docenten

TAALONDERWIJS

NB: Als u werkzaam bent in het algemeen vormend taalonderwijs, bent u wettelijk vrijgesteld van BTW-heffing. Voor die vrijstelling heeft u geen CRKBO-registratie nodig.

LET OP: kies de juiste Aanmeldingsprocedure

Heeft u wel of geen audit nodig om te worden ingeschreven in het CRKBO Register Docenten?

AANMELDEN ZONDER AUDIT

U heeft geen voorafgaande audit nodig als u beschikt over:
 • Een PO-onderwijsbevoegdheid, en/of een VO-, MBO-, HBO- of universitair diploma met expliciete vermelding van een 1e-, 2e- of 3e graads lesbevoegdheid
 • en/of:
 • Een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland (bijvoorbeeld voor een gevolgde train de trainer opleiding)
Klaar zetten om te uploaden bij uw aanmelding:
 • een PDF van uw diploma of certificaat.
Binnen twee weken na het insturen van uw aanmelding en het uploaden van uw diploma ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving in het CRKBO Register Docenten. Komt u naar het oordeel van CPION toch niet zonder audit in aanmerking voor inschrijving in het CRKBO Register Docenten, dan krijgt u hierover bericht.



AANMELDEN MET AUDIT

U beschikt niet over een hierboven genoemd diploma of certificaat en moet eerst een audit doorlopen. Dat kan in één gecombineerde aanmeldings- en auditprocedure. Als onderdeel van de audit zal u gevraagd worden diverse documenten als PDF te uploaden.

Klaarzetten om te uploaden bij uw aanmelding:
 • Uw cv (curriculum vitae).
 • Kopie van recente opdrachtbevestiging aan een opdrachtgever.
 • Een bewijs dat u bekend bent met de werkmethodiek van uw opdrachtgever(s) OF: een verklaring, ondertekend door één van uw belangrijke opdrachtgevers, dat u dat bent. Deze verklaring kunt u hier downloaden.
 • Kopie van uw diploma of ander bewijs van vakinhoudelijke en didactische geschiktheid.
 • Een bewijs (niet ouder dan 3 jaar) dat uw prestaties regelmatig worden geëvalueerd OF: een verklaring, ondertekend door één van uw belangrijke opdrachtgevers, dat dit nu het geval is. Deze verklaring kunt u hier downloaden.
 • Kopie van een recente factuur of voorbeeldfactuur aan een opdrachtgever.
 • Een bewijs dat u WA-verzekerd bent voor uw beroepsactiviteiten (kopie polis).
 • Binnen twee weken na het inzenden van uw aanmelding/audit ontvangt u de uitslag. Ook krijgt u een factuur voor de kosten van aanmelding en de audit.