INSCHRIJVING IN HET CRKBO REGISTER DOCENTEN
BTW-vrijstelling voor docenten

Inschrijving docenten zonder audit

Aan inschrijving in het CRKBO Register Docenten gaat een audit vooraf. U kunt echter zonder audit worden ingeschreven als u beschikt over een PO-onderwijsbevoegdheid, en/of over een VO-, MBO-, HBO- of universitair-diploma met expliciete vermelding van een 1e-, 2e-, of 3e-graads lesbevoegdheid, en/of over een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland. Ook vergelijkbare buitenlandse lesbevoegdheden worden geaccepteerd als het diploma door Nuffic als gelijkwaardig wordt beoordeeld (kijk op: www.nuffic.nl). Bij uw aanmelding vragen wij u een PDF van het diploma of certificaat te uploaden als bewijs.

NB. Ook als u denkt over alle benodigde vrijstellingen te beschikken is het voor inschrijving in het CRKBO Register Docenten noodzakelijk u aan te melden.

Geen recht op vrijstelling? Dan kunt u de gecombineerde Aanmeldings-/Auditprocedure volgen.

Kunt u geen diploma of certificaat overleggen dat recht geeft op vrijstelling van de audit? Dan is een positief afgesloten audit voorwaarde voor inschrijving in het CRKBO Register Docenten. Als onderdeel van de Aanmeldings-/Auditprocedure zal u gevraagd worden diverse documenten als PDF te uploaden.

Hoe zie de audit voor docenten eruit?

De door u geuploade documenten worden beoordeeld op inhoud, volledigheid, relevantie, actualiteit en geldigheid. Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie als docent is onbeperkt geldig.

Wie voert de audit uit?

De audit wordt uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). CPION is een onafhankelijke certificerende instelling, gespecialiseerd in het auditten van opleidingsorganisaties, het beoordelen van docenten, en het inhoudelijk toetsen van opleidingen.

Wat zijn de kosten voor een docent?

Kosten aanmelding: € 10,- (excl. BTW)
Jaarlijkse bijdrage registratie: € 15,- (excl. BTW) (pas te betalen met ingang van tweede jaar registratie).

Kosten audit en beperkte audit:
Audit indien geen vrijstelling: € 90,- (excl. BTW)
Beperkte audit na vrijstelling: € 10,- (excl. BTW)