INSCHRIJVING IN HET CRKBO REGISTER INSTELLINGEN
Soms een audit nodig, soms niet, maar aanmelden moet altijd

Audit voor instellingen

Een positief afgesloten audit is een voorwaarde om te worden ingeschreven in het CRKBO Register Instellingen.
Echter, niet elke instelling hoeft een audit te ondergaan. U kunt van de auditverplichting worden vrijgesteld als uw instelling:

  • beschikt over het certificaat ISO 9001 verleend door een organisatie die onder toezicht staat van de Raad voor Accreditatie (RvA), of is geaccrediteerd door AACSB of EFMD/EQUIS;
  • of minimaal vijf wettelijk erkende opleidingen aanbiedt (d.w.z. erkend in het kader van WEB of WHW). De officiële (V)MBO-HBO-WO-opleidingen;
  • of als het aantal in het kader van WEB of WHW wettelijk erkende opleidingen minimaal 50% uitmaakt van alle aangeboden opleidingen;
  • of beschikt over het Keurmerk Blik op Werk/Inburgering;
  • of beschikt over een met ISO-9000 vergelijkbare certificering, verleend door een organisatie die onder toezicht van de 'Raad voor Accreditatie' valt.

Ook als u denkt over alle benodigde vrijstellingen te beschikken, is het voor inschrijving in het CRKBO Register Instellingen noodzakelijk u aan te melden. CPION beslist op basis van uw aanmelding of uw instelling recht heeft op vrijstelling. U kunt dan zonder audit in het CRKBO Instellingenregister worden ingeschreven.

Na uw aanmelding krijgt u bericht of een audit wel of niet nodig is.

Hoe ziet de audit voor instellingen eruit?

Tijdens een bezoek aan uw organisatie wordt u geaudit op alle punten in het auditformulier. Uitgangspunten bij de CRKBO-audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie blijft 4 jaar geldig. Daarna is een nieuwe audit nodig om uw inschrijving in het CRKBO Instellingenregister te verlengen.
U kunt de audit downloaden. Download hier de Engelstalige versie van de audit.

Wie voert de audit uit?

De audit wordt uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). CPION is een onafhankelijke certificerende instelling, gespecialiseerd in het auditten van opleidingsorganisaties, het beoordelen van docenten, en het inhoudelijke toetsen van opleidingen.

Wat zijn de kosten voor een instelling?

  • Kosten aanmelding: € 100,- (excl. btw)
  • Jaarlijkse bijdrage registratie: € 50,- (excl. btw)(alleen te voldoen in jaren waarin geen (her)audit plaatsvindt).

Kosten audit en her-audit:

  • Eerste audit indien geen vrijstelling: € 710,- (excl. btw)
  • Her-audit (na 4 jaar) : € 555,- (excl. btw)
  • Bij vrijstelling geen kosten voor audit, wel kosten voor aanmelding en jaarlijkse bijdrage.