Aanmelden instellingen

Altijd eerst aanmelden

Uw inschrijving in het CRKBO Register Instellingen begint altijd met een Aanmelding, óók als u denkt op grond van een vrijstelling geen audit te hoeven doen. In eerste instantie hoeft u alleen maar uw bedrijfsnaam, eventuele KvK-nummer en e-mailadres in te vullen.

Na aanmelden

  • Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin uw inloggegevens (gebruikersnaam, wachtwoord en link).
  • Ga naar de link en vul uw inloggegevens in. U komt dan bij het registratieformulier.
  • Vul het registratieformulier in en verstuur het online.
  • Per e-mail ontvangt u een opdrachtbevestiging en de leveringsvoorwaarden.
  • Stuur de ondertekende opdrachtbevestiging retour. Dit kan per post, of online per pdf. U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail.

Nadat CPION uw opdrachtbevestiging heeft ontvangen, wordt er binnen één week contact met u opgenomen. U hoort dan of u direct kunt worden geregistreerd, of dat er eerst nog een audit nodig is.

Indien geen audit nodig is, wordt uw instelling ingeschreven in het CRKBO Register Instellingen. U ontvangt een factuur voor de inschrijvingskosten.

Indien wél een audit nodig is, wordt er contact met u opgenomen om een voor beide partijen geschikte datum en tijd af te spreken. Vooraf kunt u het Auditformulier downloaden, zodat u weet welke informatie er bij de audit beschikbaar moet zijn. U kunt de audit downloaden. Download hier de Engelstalige versie van de audit. Het Auditformulier is een goede voorbereiding op de audit, omdat het een indruk geeft van de punten waarop u straks beoordeeld wordt.

Na de audit ontvangt u een factuur voor de kosten van inschrijving in het CRKBO Register en de audit.