Algemene voorwaarden

CPION hanteert de Algemene Voorwaarden Lloyd’s Register Nederland B.V. zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24247948 op 04 september 2006

Algemene voorwaarden downloaden (pdf)