INSTELLING OF DOCENT?
Dit moet u weten vóór u zich inschrijft in een CRKBO-register

Twee registers

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) kent twee registers: een register voor onderwijsinstellingen en een register voor zelfstandig werkende docenten.
Bij de term ‘instelling’ denkt u misschien aan een school of organisatie met meerdere medewerkers. Maar let op: de Belastingdienst beschouwt docenten met een eigen cursusaanbod ook als onderwijsinstelling.

U bent een ‘instelling’ als:

u trainingen of cursussen beroepsonderwijs rechtstreeks levert aan cursisten, hun werkgevers of andere zakelijke opdrachtgevers. Het maakt niet uit welke rechtsvorm uw instelling heeft (eenmanszaak, V.o.F., BV, NV, stichting enzovoort) of hoeveel personeel u heeft. Ook maakt het geen verschil of beroepsopleidingen uw enige of hoofdactiviteit vormen, of een nevenactiviteit.

U bent een ‘docent’ als:

u een natuurlijk persoon of een rechtspersoon bent die zelfstandig actief is als docent/trainer en uitsluitend onderwijsdiensten verricht in opdracht van onderwijsinstellingen (‘als onderaannemer’). U biedt dus zelf geen opleiding(en) rechtstreeks aan cursisten of hun werkgevers aan.

In deze pdf ziet u een schematische weergave van de registratie-procedure