Onderwijsinstituut of zelfstandig docent?
CRKBO: hét register voor aanbieders van kort beroepsonderwijs.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Opleidingsinstellingen en docenten die aantoonbaar voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs kunnen zich laten registreren bij het CRKBO. Voordeel van registratie bij CRKBO is, dat btw-vrijstelling kan worden verkregen. Alle, niet door de overheid bekostigde instellingen die in Nederland beroepsonderwijs aanbieden, kunnen zich aanmelden bij CRKBO om geregistreerd te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dit geldt ook voor buitenlandse aanbieders en ‘contractpoten’ van door de overheid bekostigde instellingen. Door de overheid bekostigde instellingen voor beroepsonderwijs vallen onder een andere regelgeving, waardoor ze in principe vrijgesteld zijn van btw-heffing.

De btw-onderwijsvrijstelling

Beroepsopleidingen zijn vrijgesteld van de heffing van btw als ze als ze wettelijk erkend zijn in het kader van WEB of WHW. Hieronder vallen onder andere de officiële (V)MBO-, HBO-, en WO-opleidingen. Een niet-wettelijk erkende beroepsopleiding kan toch voor vrijstelling in aanmerking komen als ze wordt aangeboden door een instelling die ingeschreven is in het CRKBO Register Instellingen en deze door de Belastingdienst als Kort Beroeps Onderwijs wordt geaccepteerd.

De btw-vrijstelling geldt alleen voor beroepsonderwijs. Instellingen of docenten die daarnaast algemeen vormend onderwijs, advisering, vrijetijdscursussen of andere diensten aanbieden moeten over de opbrengsten uit deze activiteiten wél btw afdragen. Of een cursus of dienst onder beroepsonderwijs valt, bepaalt de Inspecteur van Belastingen. Dit heeft tot gevolg dat in de financiële administratie duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen kosten en opbrengsten die te maken hebben met het beroepsonderwijs, en de kosten en opbrengsten die te maken hebben met de andere activiteiten. Raadpleeg uw boekhouder/accountant!

Voor- en nadelen van een btw-vrijstelling

Het voordeel van een btw-vrijstelling is dat u uw klanten een lagere prijs in rekening kunt brengen. Dit speelt met name als u beroepsonderwijs verzorgt aan instellingen of personen die geen btw kunnen verrekenen. Dit kan zijn omdat zij van btw zijn vrijgesteld (bijvoorbeeld zorginstellingen), of omdat ze eindafnemer (privé personen) zijn. Het nadeel van een btw-vrijstelling is dat u zelf geen btw kunt verrekenen (‘terugkrijgen’) over bedrijfsgerichte investeringen of aankopen ten behoeve van uw activiteiten als beroepsonderwijs verzorgende instelling of docent. Het is uiteindelijk úw ondernemersbeslissing of u voor btw-vrijstelling kiest, mocht u daarvoor in aanmerking komen.