Home
  • CRKBO Geregistreerde Instelling
  • CRKBO Geregistreerd Docent

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.
CRKBO registratie leidt NIET tot registratie in het STAP-scholingsregister.

Inschrijven: waarom en hoe?

De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Inschrijving is mogelijk als u de juiste certificaten of diploma’s kunt overleggen. Beschikt u daar niet over? Dan kunt u alsnog worden ingeschreven na een positief afgesloten audit.

Wel of niet BTW-plichtig? Wel of geen audit nodig?

Klik hier om te checken wat de Belastingdienst verstaat onder beroepsonderwijs.