De BTW-onderwijsvrijstelling

In principe zijn beroepsopleidingen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW):

  • als ze wettelijk erkend zijn in het kader van WEB of WHW. Deze officiële (V)MBO-/HBO-/WO-opleidingen, (verzorgd door ROC's, AOC's, vakscholen,  hogescholen en universiteiten) zijn in dat geval geaccrediteerd door Inspectie van het Onderwijs, NVAO, AACSB of EFMD (EQUIS/EPAS))
OF:
  • als ze door de overheid worden gefinancierd en genoemd staan in:
    -de bijlage van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
    -of in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs;
OF:

BTW-vrijstelling alleen voor beroepsonderwijs

De BTW-vrijstelling geldt alleen voor beroepsonderwijs. Instellingen of docenten die daarnaast algemeen vormend onderwijs, advisering, vrijetijdscursussen of andere diensten aanbieden moeten over de opbrengsten uit deze activiteiten wél BTW afdragen. Of een cursus of dienst onder beroepsonderwijs valt, bepaalt de Inspecteur van Belastingen. Dit heeft tot gevolg dat in de financiële administratie duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen kosten en opbrengsten die te maken hebben met het beroepsonderwijs, en de kosten en opbrengsten die te maken hebben met de andere activiteiten. Raadpleeg uw boekhouder/accountant!

Voor- en nadelen van een BTW-vrijstelling

Het voordeel van een BTW-vrijstelling is dat u uw klanten een lagere prijs in rekening kunt brengen. Dit speelt met name als u beroepsonderwijs verzorgt aan instellingen of personen die geen BTW kunnen verrekenen. Dit kan zijn omdat zij van BTW zijn vrijgesteld (bijvoorbeeld zorginstellingen), of omdat ze eindafnemer (privé personen) zijn. Het nadeel van een BTW-vrijstelling is dat u zelf geen BTW kunt verrekenen (‘terugkrijgen’) over bedrijfsgerichte investeringen of aankopen ten behoeve van uw activiteiten als beroepsonderwijs verzorgende instelling of docent. Het is uiteindelijk úw ondernemersbeslissing of u voor BTW-vrijstelling kiest, mocht u daarvoor in aanmerking komen.

Kleine ondernemersregeling

De kleineondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Meer informatie...