Audit voor instellingen


Wanneer moet een instelling een audit ondergaan?

Een positief afgesloten audit is een voorwaarde om te worden ingeschreven in het CRKBO Register Instellingen. U kunt van de auditverplichting worden vrijgesteld als uw instelling:

 1. beschikt over het certificaat ISO 9001 verleend door een organisatie die onder toezicht staat van de Raad voor Accreditatie (RvA), of is geaccrediteerd door AACSB of EFMD/EQUIS
  OF;
 2. minimaal vijf wettelijk erkende opleidingen aanbiedt (d.w.z. erkend in het kader van WEB of WHW). Deze officiële (V)MBO-HBO-WO-opleidingen, zijn geaccrediteerd door de Inspectie van het Onderwijs, NVAO, of EFMD/EPAS. Zij staan vermeld in het CREBO of CROHO.
  OF;
 3. als het aantal in het kader van WEB of WHW wettelijk erkende opleidingen minimaal 50% uitmaakt van alle aangeboden opleidingen
  OF:
 4. beschikt over het Keurmerk Blik op Werk/Inburgering
  OF;
 5. beschikt over een met ISO-9000 vergelijkbare certificering, verleend door een organisatie die onder toezicht van de 'Raad voor Accreditatie' valt.

De Stichting CRKBO beslist op basis van uw Aanmelding of uw instelling recht heeft op vrijstelling. U kunt dan zonder audit in het CRKBO Instellingenregister worden ingeschreven. Na uw aanmelding krijgt u bericht of een audit wel of niet nodig is.

NB. Ook als u denkt over alle benodigde vrijstellingen te beschikken is het voor inschrijving in het CRKBO Register Instellingen noodzakelijk u aan te melden. 
Intrekken vrijstelling: in geval van fraude vervalt een vrijstelling onmiddellijk, en dient met het oog op continuering van de CRKBO-registratie binnen een periode van maximaal 1 maand een reguliere CRKBO-audit te worden uitgevoerd.

Nu aanmelden als Instelling

Hoe ziet de audit voor instellingen eruit?

De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie blijft 4 jaar geldig. Daarna is een nieuwe audit nodig om uw inschrijving in het CRKBO Instellingenregister te verlengen. U kunt de hele audit downloaden. Download hier de Engelstalige versie van de audit.

Wie voert de audit uit?

De audit wordt uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen.

Wat zijn de kosten voor een instelling?


Aanmeldings- en registratiekosten
Kosten aanmelding: € 100,- (excl. BTW)
Jaarlijkse bijdrage registratie: € 50,- (excl. BTW)
(alleen betaalbaar in jaren waarin geen (her)audit plaatsvindt).


Kosten audit en herhaalde audit:
Eerste audit indien geen vrijstelling: € 710,- (excl. BTW)
Heraudit (na 4 jaar) : € 555,- (excl. BTW)