Audit voor docenten


Wanneer hoeft u geen docentenaudit te ondergaan?

U kunt zonder audit worden ingeschreven in het CRKBO Register Docenten als u beschikt over een PO-onderwijsbevoegdheid, en/of over een VO-, MBO-, HBO-  of universitair-diploma met expliciete vermelding van een 1e-, 2e-, of 3e-graads lesbevoegdheid, een Getuigschrift Pedagogisch Didactische Scholing WEB (PDG), en/of over een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland (bijvoorbeeld voor een afgesloten ‘Train de trainer-opleiding’). Ook vergelijkbare buitenlandse lesbevoegdheden worden geaccepteerd als het diploma door Nuffic als gelijkwaardig wordt beoordeeld (kijk op: www.nuffic.nl). Bij uw aanmelding vragen wij u een PDF van het diploma of certificaat te uploaden als bewijs.

NB. Ook als u denkt over alle benodigde vrijstellingen te beschikken is het voor inschrijving in het CRKBO Register Docenten noodzakelijk u aan te melden.

Nu aanmelden als docent zonder audit

Geen recht op vrijstelling?
Volg de gecombineerde Aanmeldings-/Auditprocedure

Kunt u geen diploma of certificaat overleggen dat recht geeft op vrijstelling? Dan is een positief afgesloten audit voorwaarde voor inschrijving in het CRKBO Register Docenten. Als onderdeel van de Aanmeldings-/Auditprocedure zal u gevraagd worden diverse documenten als PDF te uploaden.

Nu aanmelden als docent met audit


Hoe ziet de audit voor docenten eruit?

De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie als docent is onbeperkt geldig.

Wie voert de audit uit?

De audit wordt uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen.

Wat zijn de kosten voor een docent?


Aanmeldings- en registratiekosten
Kosten aanmelding: € 10,- (excl. BTW)
Jaarlijkse bijdrage registratie: € 15,- (excl. BTW)
(pas te betalen vanaf tweede jaar registratie).


Kosten audit en beperkte audit:
Eerste audit indien geen vrijstelling: € 90,- (excl. BTW)
Beperkte audit na vrijstelling: € 10,- (excl. BTW)