Home

Register CRKBO
Welkom op de website van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Inschrijving in het CRKBO-register is mogelijk voor private aanbieders van kort beroepsonderwijs (instellingen) en voor zelfstandig werkende docenten.

Inschrijving in het CRKBO-register is een vereiste voor alle aanbieders van (korte) beroepsopleidingen die in aanmerking willen komen voor een BTW-vrijstelling beroepsonderwijs. Let op: het is uiteindelijk altijd de Belastingdienst die bepaalt of u als aanbieder van een beroepsopleiding kunt worden aangemerkt en of u recht heeft op een BTW-vrijstelling.

Inschrijving
U kunt worden ingeschreven in het CRKBO-register als u over de juiste certificatie of diploma(‘s) beschikt of als u vooraf een audit met positief resultaat heeft afgerond. Deze voorwaarde geldt zowel voor instellingen als voor docenten.

Snel bepalen of een inschrijving in het CRKBO-register mogelijk is
Is inschrijving in het CRKBO-register voor u mogelijk? Doorloop het juiste stroomschema en u weet snel het antwoord.